Jak odczytać licznik dwukierunkowy

Energia pobrana z sieci OSD
1.8.0 lub 1.8.0.0 Stan liczydła energii całkowitej pobranej (suma wskazań wszystkich liczydeł w kWh)

W przypadku rozliczenia według taryfy dwustrefowej:
1.8.1 lub 1.8.1.0 Stan liczydła energii pobranej w strefie 1 – strefa dzienna lub szczytowa
1.8.2 lub 1.8.2.0 Stan liczydła energii pobranej w strefie 2 – strefa niższych opłat: nocna lub pozaszczytowa

Energia wprowadzona do sieci OSD
2.8.0 lub 2.8.0.0 Stan liczydła energii całkowitej wprowadzonej (suma wskazań wszystkich liczydeł w kWh)

W przypadku rozliczenia według taryfy dwustrefowej:
2.8.1 lub 2.8.1.0 Stan liczydła energii wprowadzonej w strefie 1 – strefa dzienna ub szczytowa
2.8.2 lub 2.8.2.0 Stan liczydła energii wprowadzonej w strefie 2 – strefa niższych opłat: nocna lub pozaszczytowa

Po menu licznika poruszamy się za pomocą 2 niebieskich przycisków:

licznik dwukierunkowy
licznik dwukierunkowy