Wybrane realizacje – fotowoltaika

Instalacja 6,84kWp 

 

18x 380Wp Ja Solar | Huawei SUN2000-8KTL-M0 | Licznik zużytej energii

 

 

 

Instalacja 6,12kWp 

18x 340Wp Ja Solar | Huawei SUN2000-10KTL-M0 | Licznik zużytej energii

Ładowarka Wallbox do samochodów elektrycznych

Instalacja 4,32kWp 

12x 360Wp Q.CELLS | SolarEdge

Instalacja 4,76kWp 

14x 340Wp Ja Solar | Sofar 4.4 KTL-X

Instalacja 9,9kWp 

30x 330Wp Ja Solar | Huawei SUN2000-10KTL-M0 | Licznik zużytej energii

 

Instalacja 9,86kWp 

29x 340Wp Ja Solar | FRONIUS Symo 10.0-3M | Licznik zużytej energii

Instalacja 4,76kWp 

14x 340Wp Ja Solar | Huawei SUN2000-5KTL-M0

Instalacja 8,84kWp 

26x 340Wp Ja Solar | FRONIUS Symo 8.2-3M | Licznik zużytej energii

Instalacja 11,52kWp 

32x 360Wp Q.CELLS | Huawei SUN2000-10KTL-M0

Instalacja 9,9kWp 

30x 330Wp Ja Solar | Fronius Symo 10.0-3M | Licznik zużytej energii

Instalacja 3,96kWp 

12x 330Wp Ja Solar | Sofar 4.4 KTL-X

modernizacja rozdzielni w domu

Instalacja 10,725kWp 

33x 325Wp Ja Solar Full Black | Huawei SUN2000-10KTL-M0 | Licznik zużytej energii

Instalacja 7,15kWp 

22x 325Wp Ja Solar Full Black| Huawei SUN2000-8KTL-M0 | Licznik zużytej energii

 

Instalacja 6,27kWp 

19x 330Wp Ja Solar | Huawei SUN2000-6KTL-M0

Instalacja 6,27kWp 

19x 330Wp Ja Solar | Huawei SUN2000-6KTL-M0

Instalacja 3,85kWp 

11 x 350Wp Q.CELLS | FRONIUS Symo 3.7-3M

Instalacja 4,9kWp 

14x 350Wp Q.CELLS | Huawei SUN2000-4KTL-M0

Instalacja 18,36kWp 

54 x 340Wp Trina Solar | SolarEdge SE16K Wifi | Licznik zużytej energii

Instalacja 11,22kWp 

33 x 340Wp Trina Solar | FRONIUS Symo 10.0-3M | Licznik zużytej energii

Instalacja 9,8kWp 

28 x 350Wp Q.CELLS | FRONIUS Symo 10.0-3M | Licznik zużytej energii

Instalacja 4,08kWp 

12 x 340Wp Trina Solar | Sofar 4,4 KTL-X

Instalacja 6,3kWp 

18 x 350Wp Q.CELLS | Huawei SUN2000-6KTL-M0